Våra kärnvärden

Allt arbete som bedrivs inom Utform genomsyras av Peabkoncernens gemensamma värderingar, JUPP, som står för Jordnära, Utvecklande, Pålitliga och Personliga.

Jordnära

Vi arbetar nära kunden.

Utvecklande

Utform skall ligga i framkant i utvecklingen av produkter och tjänster med miljön i fokus.

Pålitliga

Våra kunder skall känna sig trygga när de anlitar oss.

Personliga

Närheten mellan beslut och verklighet gör att Utforms medarbetare får ta ett stort personligt ansvar och därmed blir beslutsvägarna korta.

Uppförandekod