Miljövänliga och naturliga utomhusmöbler

När man utformar en utomhusmiljö vill man oftast att resultatet skall bli en så levande och naturlig park- och stadsmiljö som möjligt. Det offentliga rummet skall vara tillgängligt för alla, kännas tryggt och säkert. I de tider lever i nu är detta viktigare än någonsin, sällan tidigare har vi skådat ett sådant umgänge i våra parker.

Utforms robusta träprodukter utformas och tillverkas i lokalt producerad lärk eller ek, träslag som av naturen är motståndskraftiga mot röta, väder och vind. Utforms utomhusmöbler åldras vackert, smälter in i naturen och är ett miljövänligt inslag i det offentliga rummet. 

Vi kan även tillverka produkter efter kundens önskemål och bistå med montering.

Utform tillhör Peab-koncernen och vi kan tack vare samverkan mellan våra olika bolag erbjuda även andra tjänster såsom asfaltering, stensättning, plattsättning och sand till lekplatser.

Broschyrholk/broschyrställ

Skydda broschyrerna mot regn och fukt. Våra broschyrholkar/ställ kan t ex enkelt monteras på Utforms informationstavlor.

Cykelställ

Parkera cyklar i cykelställ, det underlättar framkomligheten och ser trevligare ut. Våra cykelställ har en enkel design och är tillverkade i tåligt varmförzinkat stål.

Grillplats

Utform erbjuder olika grillplatsarrangemang för olika tillfällen och platser. Speciellt anordnade grillplatser underlättar för besökarna, samtidigt som man undviker egna tillfälliga lösningar som kan innebära brandfara.

Hundrastgård

I takt med att fler och fler skaffar hund växer behovet av hundrastgårdar. Ytorna till förfogande och behoven ser olika ut beroende på kommun och stadsdel - här har vi något för såväl den lilla som den stora hundrastgården samt för den aktiva såväl som för den lugnare.

Hänvisningsskyltar

För att enkelt hitta och upptäcka nya vägar är det viktigt att tydliga hänvisningsskyltar finns placerade på väl valda platser. Utforms hänvisningsskyltar tillverkas i miljövänlig ek och text och symboler fräses in och målas för en långvarig hållbarhet.

Informationstavlor

Informationstavlorna finns i flera utföranden, både stående och liggande, och olika storlek. De kan förses med en öppningsbar skiva av slagtåligt plexiglas för att skydda det uppsatta materialet. En broschyrholk kan enkelt monteras vid sidan om informationstavlan.

Kubbsarg

Kubbsarg är perfekt för att t ex avgränsa en lekplats från sandlådan eller som inramning för en yta. Den kan även användas för balansgång mellan olika lekplatsutrustningar och ger då barnen en möjlighet att öva både balans och motorik. Kubbsargen finns i höjderna 400 mm samt 600 mm och säljs per meter stående kubb eller i 3 m sektioner

Objektskyltställ

En objektskylt är en uppskattad hjälp för såväl nya som vana besökare. Med våra objektskyltställ skyddas informationen med plexiglasskiva och träram.

Odlingslåda

Att odla grönsaker eller blommor själv och framförallt att skörda är en fantastisk känsla. Utforms odlingslåda kan fås med eller utan hjul.

Papperskorgar

Naturen och offentliga miljöer är trevligare att vistas i om de hålls rena och fria från skräp. Papperskorgar förebygger nedskräpning och ökar därmed förutsättningarna för att hålla ett område rent.

Soparrangemang

För att människor skall slänga sina sopor på rätt ställe, kräver det att papperskorgen, miljöstationen eller soparrangemanget är lättillgängligt och står på rätt plats.

Skolgård

Att skapa en trevlig, miljövänlig och tålig utomhusmiljö för barn och ungdomar är viktigt. Den skall inbjuda till lek, samvaro och avkoppling på rasterna.

Sittgrupper, bord & bänkar

En park, badplats eller ett naturområde skall inbjuda till avkoppling, vila och kanske även möjlighet till en kopp kaffe. I Utforms sortiment finns sittgrupper, bänkar och bord som passar väl in i olika miljöer.

Staket

En utemiljö kan få en tydligare och trevligare inramning med hjälp av staket. Ett lågt staket skapar rum och visar på en gräns medan ett högt staket mer skärmar av och förhindrar passage.

Toaletter

Vid offentliga platser såsom t ex badplatser, rekreationsområden, parker och rastplatser finns det ett behov av tillgängliga toaletter. Där det saknas vatten och avlopp kan Utforms toaletter vara ett bra val. Vi har lösningar för såväl latrintank inne i toaletten som nedgrävd tank. Toaletten levereras färdig att ställas ut med kranbil.

Väderskydd

I ur och skur heter det ju. Vädrets makter kan vara tuffa och det behövs då någon form av skydd. Med Utforms väderskydd i olika utföranden blir inte väderleken ett problem.