Om Utform

Utform har funnits i nästan 30 år och ingår numera i Peabkoncernen. Huvudkontoret ligger i Malmö, Skåne.

Utomhusprodukter för ett aktivt uteliv

Utform erbjuder tåliga produkter för utomhusaktiviteter. Sortimentet består av sittgrupper, informationstavlor, grillarrangemang, vindskydd, lekredskap, träningsredskap, mm. 

Vi gör även specialanpassade träprodukter efter önskemål från kund såsom exempelvis spänger och brokonstruktioner. Tillgänglighetsanpassning är en av våra specialiteter. 

Utform har lång erfarenhet av utomhusprodukter i parker, friluftslivs- och rekreationsområden inkl rastplatser samt naturreservat. Vår mångsidighet inom uteliv gör att vi kan leverera flexibla träkonstruktioner anpassade efter miljön på plats. Vi kan även vara behjälpliga med montering. 

Vi använder oss av snickerier i Sverige och lokalt producerat virke. 

Säkerhet

Utform ser säkerhet som en mycket viktig del i utvecklingen av våra produkter. Våra lekredskap är anpassade efter den europeiska standarden för lekredskap, SS-EN 1176-1:2017 och våra träningsredskap efter den europeiska standarden för permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk, SS-EN 16630:2015.

Utomhusprodukter anpassade efter kundens önskemål och miljöns förutsättningar

I de fall då kunden önskar eller terrängen kräver specialanpassade träkostruktioner arbetar vår konstruktör fram förslag tillsammans med kunden. Vi kan även erbjuda kunden en trygg helhetslösning som inkluderar transport och montering om så önskas. Vissa produkter kan vara bra att leverera med kranbil varvid produkten ställs direkt på plats eller i omedelbar närhet för vidare transport av t.ex. terränggående fordon. Utform tillhör Peab-koncernen och vi kan därigenom ta hjälp av våra kollegor som finns i närheten av uppsättningsplatsen för större projekt.

Vi kan även genom våra Peab bolag erbjuda anläggningsarbeten, asfaltering/plattsättning samt leverans av sand till lekplatser.  

Vi levererar våra produkter över hela landet och kan även leverera till övriga länder i Norden. Kontakta oss gärna så berättar vi mer eller maila in en förfrågan.