Miljövision

Genom att fokusera på produktutveckling, planering och utbildning, skall Utform värna för ett hållbart skogsbruk och bidra till ett hållbart samhällsbyggande.

Detta uppnår vi genom att:

  • Mäta våra betydande miljöaspekter och därmed arbeta för ständiga förbättringar
  • Förebygga föroreningar genom att använda oss av miljövänlig träolja och färg
  • Använda virke från skogsbruk som är miljöcertifierade enligt PEFC och FSC från närliggande områden
  • Förlägga produktionen till lokala snickerier
  • Följa aktuella lagar och andra krav
  • Fortlöpande utbilda medarbetarna i miljöfrågor som berör verksamheten 
  • Ställa miljökrav på transportörer och leverantörer

Miljöpolicy