Arbetsmiljövision

Utform skall genom medarbetarnas engagemang i arbetsmiljöarbetet skapa säkra och väl fungerande arbetsplatser och medverka till en helhetssyn för livskvaliteten, såväl i arbete som på fritiden.

Detta uppnår vi genom att:

  • I våra åtagande alltid uppfylla gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter 
  • Arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet 

Arbetsmiljöpolicy