Ramavtalsleverantör

Utform är nu stolt ramavtalsleverantör av Park och Lekplatsutrustning gällande Utegym hos SKL Kommentus!

SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt en majoritet av Sveriges kommuner som också är de huvudsakliga kunderna. Kommentus uppdrag är att göra största möjliga nytta för kunderna genom att erbjuda två strategiska områden för offentlig sektor: inköp och HR-området.

https://www.sklkommentus.se/

 

 

 

Dela det här på: