BASTAonline

Nu är vi anslutna till BASTA-systemet.

Fr.o.m. början av 2022 arbetar vi med BASTA-systemet.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att den aktuella produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Sedan tidigare har vi jobbat med SundaHus på utvalda produkter men kompletterar alltså nu med BASTA-registrering.

Se under respektive produktsida vilka bedömningar alt. registreringar som gäller för just den produkten.

Dela det här på: