Hinderbana Extrem

Det största och mest allsidiga paketet. Alla hinder har unika rörelser, som mer eller mindre skiljer sig från övriga redskap.

Hinderbana Extrem består av 19 st redskap, och baseras på artikelnummer enligt nedan:

(Yta som krävs: ca 3750 m2)

Ritning på Hinderbana Extrem finns att ladda ner här.

1: H.22 Labyrint
2: H.7 Balansbom ZigZag
3: H.14 Fönstervägg
4: H.10 Klätternät
5: H.27 Däckhinder
6: H.13 Balansbom
7: H.11 Hindervägg
8: H.16 Repklättring
9: H.24 Häckar
10: H.26 Lutande balansgång
11: H.17 Piskställning
12: H.19 Vadhinder
13: H.4 Armgång
14: H.20 Över-Under
15: H.25 Lång barr
16: H.12 Kryphinder
17: H.15 Irländska bordet
18: H.23 Fyrstegsbom
19: H.18 Repstege

I samtliga paket är hindren listade i lämplig ordning för att hinderbanan ska ge utövaren aktiv vila genom olika färdigheter banan igenom. Samt för att hastighet och plan ska varieras genom banan. Utformningen är även skapad så att de svårast/mest utmanande övningarna kommer på slutet.

Military Fitness hinder

Välj olika hinder och skapa er unika Military Fitness hinderbana här. Svårt att välja? Vi hjälper gärna till att utforma er hinderbana.