Motorikbana - Hinderbana för barn

Inte nudda mark

Motorikbanan kombinerar pedagogik med lekfullhet. Genom leken utvecklas och förbättras bl a barnens styrka, smidighet och balans. Banorna kan anpassas för olika åldersgrupper och byggs av lärk vilkets naturliga motståndskraft mot röta innebär en lekplats fri från kemikalier.

Vi erbjuder även färdiga paket, se nedan. 

Säkerhet

Utform ser säkerhet som en mycket viktig del i utvecklingen av våra produkter, inte minst utveckling av lekredskap. Våra lekredskap är anpassade efter den europeiska standarden för lekredskap, SS-EN 1176-1:2008.

Armgång, L.11

Ett lekredskap som ger de lite äldre barnen utmaning.

Balansbom, L.17

Tränar och utvecklar barnens balans och koordination.

Balansbom zigzag, L.22

Kanske lite svårare än den klassiska balansbommen men fortfarande ett lekredskap som passar de flesta åldrar.

Balansstock, L.23

Balansstocken i lärk bjuder in till lek men kan även fungera som sittplats när man behöver en paus.

Hoppkubb, L.18

Säljes styckvis. Fungerar både flera ihop som ett eget lekredskap, som bilden visar, eller för sig själv för att "binda ihop" mellan redskap i en motorikbana.

Klätternät, L.21

Klätternätet är inte bara ett roligt lekredskap, det stimulerar även barnens koordination och motorik.

Klätterpatrik, L.16

Ett populärt lekredskap som bl a tränar barnens balans och koordination.

Repbro, L.12

Här sätts såväl balans som styrka på prov.

Repgång, L.15

Att ta sig över repgången utmanar både balans och styrka lite extra.

Reptunnel, L.30

En utmanande tunnel för små och stora barn.

Stockbro, L.19

Ett lekredskap som främjar både balans och koordination.

Styltor, L.20

Ett lekredskap som bidrar till att lära barnen att samordna sina rörelser.

Tripp trapp trull, L.13

Här tränas barnens balans och smidighet.