Hinderbana - motorikbana

Hinderbanan, som är utformad som en motorikbana, kan anpassas helt utifrån utrymme och önskemål.

Inte nudda mark

Motorikbanan kombinerar pedagogik med lekfullhet. Genom leken utvecklas och förbättras bl a barnens styrka, smidighet och balans. Banorna kan anpassas för olika åldersgrupper och byggs av lärk vilkets naturliga motståndskraft mot röta innebär en lekplats fri från kemikalier.

Vi erbjuder även färdiga paket, se längre ner på sidan. 

Säkerhet

Utform ser säkerhet som en mycket viktig del i utvecklingen av våra produkter, inte minst utveckling av lekredskap. Våra lekredskap är anpassade efter den europeiska standarden för lekredskap, SS-EN 1176-1:2008.

Balansbom, L.17

Balansbom zigzag, L.22

Balansstock, L.23

Klätternät, L.21

Klätterpatrik, L.16

Repbro, L.12

Repgång, L.15

Tripp trapp trull, L.13

Stockbro, L.19

Styltor, L.20

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.