Informationstavla enkel

Artikelnr: B.1-5 - B.1-11

Finns i flera olika storlekar samt i stående eller liggande format enligt nedan: 

Måtten avser displaybar yta. 

B.1-5 A2 liggande

B.1-5-1 A1 stående

B.1-5-2 A1 liggande

B.1-6 A0 liggande

B.1-7 A2 stående

B.1-8 1000 x 950 mm

B.1-11 2000 x 850 mm

Produkten är BASTA registrerad.