Dalköpinge naturreservat, Trelleborg

En gångbro i trä.

Stigar har anlagts i ett skogsparti på båda sidor om Dalköpingeån. För att förbinda stigarna över ån har denna bro i lärk och limträbalkar byggts.

Bygget är en del av kommunens satsning på naturreservat efter beviljat LONA-bidrag.

Omfattning
Utförandeentreprenad
Byggtid
Hösten 2020
Kund
Trelleborgs kommun

Referensbilder

Dela det här på: