Lilla TG paketet

Lilla TG paketet innehåller redskap som har tillgänglighetsanpassats (TG) för att kunna nyttjas av fler. Tillsammans ger dem utövaren möjlighet att köra basövningar som stimulerar större delen av kroppens muskulatur.

Lilla TG paketet består av 4 st träningsredskap (enligt grundutförandet) och baseras på artikelnummer enligt nedan:

T.2-2K, T.5-3TG, T.16-2TG, T.17TG (lärk)
alternativt
TT.2-2K, TT.5-3TG, TT.16-2TG, TT.17TG (tryckimpregnerat)

(Yta som krävs: ca 115 m2)

 

Ritning på Lilla TG paket finns att ladda ner här.

Bänkpress T.16-2TG alt. TT.16-2TG

Består av 2 st redskap med olika tyngder. Går att få i lärk eller tryckimpregnerat.

Ryggdrag T.17TG alt. TT.17TG

Består av 2 st redskap med olika tyngder. Går att få i lärk eller tryckimpregnerat.

Sit-up ramp T.2-2K alt. TT.2-2K

Består av ett redskap med 2 st liggytor: en fast och en reglerbar. Går att få i lärk eller tryckimpregnerat.

Trappsteg T.5-3TG alt. TT.5-3TG

Består av ett redskap med 3 st trappsteg och ett räcke längs ena sidan. Går att få i lärk eller tryckimpregnerat.