Skapa ett naturligt uterum för barnen

Utemiljön på skolan eller förskolan har stor betydelse för barn och ungdomar. Den ska vara inbjudande, inkluderande och locka till lek och aktivitet samt till lugn och återhämtning, för dem som behöver det.

Utform erbjuda en rad olika produkter för skolans värld: sittgrupper, väderskydd, grillar, lekredskap, griffeltavlor, motorikbanor mm.

Det är fantasin som sätter gränserna då vi har produkter för såväl naturnära som urban miljö. Kontakta oss gärna för att få en offert eller diskutera möjligheterna att förbättra er utemiljö. 

Som en del av Peab-koncernen kan vi förutom våra utomhusprodukter även erbjuda en totallösning för hela skolgården eller förskolan såsom asfalteringstensättningar och sand till sandlådan eller stötdämpande EU-sand vid till exempel gungor, klätterställningar eller där risk för fall finns.

Även fritidssand till hoppgropar, beachvolleybollplaner eller andra platser på skolan där sand önskas kan tillhandahållas.