Skapa ett naturligt uterum för barnen

Utemiljön på skolan eller förskolan har stor betydelse för barn och ungdomar. Den ska vara inbjudande och locka till lek och aktivitet på rasterna.

Utform kan förutom att erbjuda utrustning till skolgården även genom samarbete med övriga Peab-bolag erbjuda en totallösning för hela skolgården eller förskolan såsom asfalteringstensättningar och sand till sandlådan eller stötdämpande EU-sand vid till exempel gungor, klätterställningar eller där risk för fall finns.

Även fritidssand till hoppgropar, beachvolleybollplaner eller andra platser på skolan där sand önskas kan tillhandahållas.