Tillgänglighetsleder

Naturen skall vara tillgänglig för alla. Många städer har i sina miljömål ett ökat krav på att tillgänglighetsanpassa stadens offentliga utomhusmiljöer.

Personer med olika typer av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga skall kunna komma ut och uppleva staden och naturen på ett enkelt och säkert sätt.

För att underlätta för personer med nedsatt synförmåga kan sargerna målas i orange färg.  I anslutning till tillgänglighetsleden kan Utform även tillhandahålla tillgänglighetsanpassade toaletter samt utsiktsplatser.