Skötselråd

Miljövänliga utomhusprodukter som kräver minimalt underhåll.

Våra träprodukter tillverkas i huvudsak i lärk och ek, som är naturligt motståndskraftigt. På så vis kan vi undvika miljöfarliga ämnen. Vi använder så långt som möjligt lokalt producerat virke från miljöcertifierade skogar. 

Kombinationen med noggrant materialval och hög kvalitet borgar för lång livslängd på samtliga produkter i vårt sortiment. De olika produkterna bör årligen kontrolleras i fält. Vid grövre slitage eller vandalisering är produkterna konstruerade så att enskilda delar kan ersättas.

Nedan finner du råd och instruktioner för hur våra produkter ska hanteras.

Skötselråd allmänna

Skötselråd träningsutrustning i lärk

Skötselråd träningsutrustning i tryckimpregnerat virke

Skötselråd lekplatsutrustning

Skötselråd lekplatsutrustning i stål

Skötselråd hinderbana (vuxna)

Skötselråd grillhus, G.2

Skötselråd tg-anpassad grill, G.4

Skötselråd väderskydd, V.1

Skötselråd toalett