Försäljningsvillkor

Nedan finner du de villkor som gäller när du gör affärer med oss.

Moms: Gällande mervärdesskatt tillkommer.

Leveransvillkor: Frakt tillkommer. Kostnad för speciellt transportemballage kan tillkomma. Köparen ansvarar för lossning av godset.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto från fakturadatum.

Övrigt: För order understigande 3 000 kr ex moms och frakt tllkommer en administrationsavgift på 400 kr. Vi reserverar oss för mått- och konstruktionsändringar samt eventuella tryckfel. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Garanti: Utforms produkter har en garantitid om 3 år. Garantin gäller 3 år mot funktionsfel till följd av material- eller produktionsfel på trä- och metalldelar.
Garantin gäller inte:
  • För naturligt slitage och missfärgning.
  • Om produkt vanvårdas, behandlas ovarsamt, utsätts för onormal användning eller utsätts för vandalism.
  • Om köparen inte genomfört och dokumenterat tillsyn och underhåll.
  • Om produkt monteras på sätt som strider mot våra instruktioner.
  • Om köparen inte underrättar Utform om felet inom tre (3) månader från dag då felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.
Under garantitiden åtar sig Utform att, efter eget val, antingen ersätta felaktig detalj med ny eller reparera den felaktiga detaljen.
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.